SMLOUVA S LÉKAŘSKOU FAKULTOU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Nové vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity podepsalo „Smlouvu o spolupráci“ se společenstvím subjektů, které tvoří Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Jejím cílem je spolupráce v oblasti vzdělávání a v oblasti vědy a výzkumu. Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na vytvoření společné odborné platformy „Konsorcium pro přenos poznatků a technologií LF OU“. Jeho nedílnou součástí bude aktivně propojovat akademické oblasti s hospodářskou sférou, včetně průmyslu. Náplní vzájemné spolupráce dle této smlouvy bude rovněž propagace a prezentace LF OU vůči externím subjektům. Cílem je podnítit co nejširší spolupráci při realizaci jak odborných, tak i společenských aktivit LF OU.

Více ZDE