Společná cesta k rozvoji zaměstnanců členů SPPMS

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s. získalo projekt spolufinancovaný Evropskou unií:

 „Společná cesta k rozvoji zaměstnanců členů SPPMS“ registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005916 ve Výzvě č. 60 Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost
Výše dotace: 1.936.048,-Kč
Schválen od 1.2.2017

Počet firem z členské základny SPPMS – 3 firmy
Počet osob zapojených do projektu: cca 55 podpořených osob

Hlavním cílem projektu je růst adaptability zaměstnanců členské základny SPPMS zvyšováním jejich odborných dovedností, znalostí
a kompetencí. Jedná se o projekt zaměřený na veškerá školení zaměstnanců ve firmách v oblastech:
Manažerského vzdělávání
IT kurzů
Ekonomických a právních školení
Jazykových kurzů
Technických kurzů a školení, vč. periodických školení

Logo OPZ barevné