CESTA KE VZDĚLÁVÁNÍ II.

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s. získalo projekt spolufinancovaný Evropskou unií:

„Cesta ke vzdělávání II.“ registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010868 ve Výzvě č. 110 Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost

Výše dotace: 2 330 976,-Kč
Schválen od 1.6.2019

Počet firem z členské základny SPPMS – 3 firmy
Počet osob zapojených do projektu: cca 60 podpořených osob proškolených více než 40 hodin.

Hlavním cílem projektu je růst adaptability zaměstnanců členské základny SPPMS zvyšováním jejich odborných dovedností, znalostí
a kompetencí. Jedná se o projekt zaměřený na veškerá školení zaměstnanců ve firmách v oblastech:
Manažerského vzdělávání
IT kurzů
Ekonomických a právních školení
Jazykových kurzů
Technických kurzů a školení, vč. periodických školení

Plakát

 

Logo OPZ barevné