Projekty

SMLOUVA S LÉKAŘSKOU FAKULTOU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Nové vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity podepsalo „Smlouvu o spolupráci“ se společenstvím subjektů, které tvoří Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Jejím cílem je spolupráce v oblasti vzdělávání a v oblasti vědy a výzkumu. Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na vytvoření… Číst více »

CESTA KE VZDĚLÁVÁNÍ II.

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s. získalo projekt spolufinancovaný Evropskou unií: „Cesta ke vzdělávání II.“ registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010868 ve Výzvě č. 110 Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost Výše dotace: 2 330 976,-Kč Schválen od 1.6.2019 Počet firem z členské základny SPPMS – 3 firmy Počet osob zapojených do… Číst více »

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PROFESNÍCH PRACOVNÍKŮ Z BĚLORUSKA

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska (SPPMS) nabízí na základě prohlubujícího se nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve firmách novou službu, a to Zprostředkování profesních pracovníků z Běloruska. Tyto pracovníky z Běloruska SPPMS zprostředkuje dle konkrétních požadavků na víceleté období. Partnerem ze strany Běloruska je odborná personální agentura, která je schopna provádět vstupní kontrolu uchazečů podle požadavků… Číst více »

Společná cesta k rozvoji zaměstnanců členů SPPMS

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s. získalo projekt spolufinancovaný Evropskou unií:  „Společná cesta k rozvoji zaměstnanců členů SPPMS“ registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005916 ve Výzvě č. 60 Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost Výše dotace: 1.936.048,-Kč Schválen od 1.2.2017 Počet firem z členské základny SPPMS – 3 firmy Počet osob zapojených do projektu:… Číst více »

Region pro sebe

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska společně se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádají předvánoční setkání svých členů s významnými osobnostmi našeho kraje. Letošní sedmnáctý ročník slavnostního galavečera REGION PRO SEBE se uskuteční 12. prosince 2016 od 19:00 hodin v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Toto tradiční setkání členů Sdružení a Společenství s osobnostmi a představiteli… Číst více »

INFORMATIKA PRO KREATIVNÍ PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

Rozšíření nabízeného dalšího vzdělávání ICT, podpora znalosti a zkvalitnění procesu pokračujícího vzdělávání v oblasti ICT patří ke klíčovým cílům projektu, reg. číslo CZ.1.07/3.2.07/02.0066 , z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nazvaného „Informatika pro kreativní průmyslové podniky“, který jsme začali jako partneři projektu řešit společně s Vysokou školou podnikání, a.s. , jakožto příjemcem dotace a druhým partnerem ha-vel… Číst více »

Komplexnost – naše přednost

Dne 28.12.2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vydalo Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ/1.1./52/1/00137 na projekt „Komplexnost – naše přednost CZ.1.04/1.1.06/52.00137″ týkající se zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků (www.esfcr.cz). Ing. Jan Skipala, Ph.D. prezident společnosti Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska  … Číst více »