Struktura Společenství

Orgány spolku:

 • Předsednictvo
 • Předseda spolku

Předsednictvo:

 • Ing. Jan Skipala, Ph.D. / předseda spolku a prezident
 • Ing. Otakar Ožana
 • p. Stanislav Bajer


Čestní členové spolku

 • Ing. Radim Otisk
 • Ing. Otakar Ožana
 • Ing. Karel Janíček
 • p. Miloslav Dostál


V rámci Společenství jsou ustaveny odborné sekce v těchto okruzích:

 • Sekce pro technickou normalizaci a certifikaci
 • Sekce pro revitalizaci, restrukturalizaci a rozvoj společnosti
 • Sekce vzdělávání a informační služby k řešení regionálních problematik a řešení problémů průmyslových podniků, souvisejících
  se vstupem do EU