Partnerské organizace

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Poradenské a Informační Centrum ČR-PL  (PIC)

Česká spořitelna, a.s.,

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola sociálně-správní

Vysoká škola podnikání, a.s.

Ostravská univerzita v Ostravě

Střední odborná škola Třineckých železáren

AHOL

Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

Institut přeshraniční spolupráce, z.s.

Regionální vysokoškolské infocentrum

ABF, a.s.

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář

Janáčkův máj, o.p.s.

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě